Статут комунального підприємства у чинній редакції