ДО УВАГИ МЕШКАНЦІВ БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ

ДО УВАГИ МЕШКАНЦІВ БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ

 

Відповідно до ч. 1 ст. 14 Закону України "Про житлово комунальні послуги"  право вибору моделі організації договірних правовідносин із надавачем комунальних послуг належить мешканцям (співвласникам) багатоквартирного будинку.

Так за рішенням співвласників багатоквартирного будинку (уповноваженого органу управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку), прийнятим відповідно до Закону України "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку", договір про надання комунальної послуги укладається:

 

Індивідуальний договір

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/690-2019-%D0%BF#n194

Колективний договір

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/690-2019-%D0%BF#n210

 

 

Договір з колективним споживачем

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/690-2019-%D0%BF#n206

 

  1. Індивідуальний договір про надання комунальних послуг укладається між співвласником багатоквартирного будинку та КП "Вододар".

 

Плата КП "Вододар" за індивідуальним договором складається з:

1) плати за послугу, що розраховується виходячи з розміру затверджених цін/тарифів;

2) плати за абонентське обслуговування, граничний розмір якої визначається Кабінетом Міністрів України;

3) плати за обслуговування, поточний ремонт внутрішньо будинкових систем багатоквартирного будинку, що визначається договором між КП "Вододар" та співвласниками; (капітальний ремонт за рахунок та силами мешканців)

4) внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку послуг.

 

Примітка: у разі недосягнення згоди з КП "Вододар" про розмір плати за обслуговування внутрішньо будинкових систем багатоквартирного будинку із індивідуального договору виключається плата обслуговування, поточний ремонт внутрішньо будинкових систем багатоквартирного будинку. Технічне обслуговування, поточний та капітальний ремонти внутрішньо будинкових систем багатоквартирного будинку, здійснюються співвласниками чи залученими ними уповноваженими на виконання таких робіт особами за рахунок співвласників. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/690-2019-%D0%BF#n198

 

2. Колективний договір про надання комунальної послуги укладається між КП "Вододар" та уповноваженою на це співвласниками, від імені та за рахунок усіх співвласників багатоквартирного будинку.

Такою уповноваженою особою може бути:

  1. співвласник багатоквартирного будинку;
  2. управитель багатоквартирного будинку;
  3. уповноважений орган управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку;
  4. правління житлово-будівельного кооперативу;
  5. інша фізична чи юридична особа, уповноважена рішенням співвласників (уповноваженого органу управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку).

 

У разі укладення колективного договору до відносин між співвласниками багатоквартирного будинку та уповноваженою співвласниками особою застосовуються положення Цивільного кодексу України про доручення, якщо інше не встановлено домовленістю між ними.

Колективний договір про надання комунальних послуг підписується на умовах, визначених у рішенні співвласників (уповноваженого органу управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку), та є обов’язковим для виконання всіма співвласниками.

Колективний договір про надання комунальних послуг може бути укладений з КП "Вододар", за умови обладнання багатоквартирного будинку вузлом (вузлами) обліку, який забезпечує загальний облік споживання комунальної послуги у будинку.

 

Плата КП "Вододар" за колективним договором складається з:

1) плати за послугу, що розраховується виходячи з розміру затверджених цін/тарифів;

2) внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку послуг.

Примітка: Технічне обслуговування, поточний та капітальний ремонти внутрішньо будинкових систем багатоквартирного будинку, здійснюються співвласниками чи залученими ними уповноваженими на виконання таких робіт особами за рахунок співвласників.

 

3. Договір з колективним споживачем про надання комунальної послуги укладається між КП "Вододар" та  об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку від власного імені.

Умови укладення та виконання такого договору, а також відносини між колективним споживачем та індивідуальними споживачами регулюються статутом такого об’єднання та рішеннями його уповноважених органів управління.

 

Плата КП "Вододар" за договором з колективним споживачем складається з:

1) плати за послугу, що розраховується виходячи з розміру затверджених цін/тарифів;

2) внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку послуг.

Примітка: Технічне обслуговування, поточний та капітальний ремонти внутрішньо будинкових систем багатоквартирного будинку, здійснюються співвласниками чи залученими ними уповноваженими на виконання таких робіт особами за рахунок співвласників

 

 

  На підставі вищенаведеного просимо Вас визначитись із моделлю організації договірних правовідносин із КП "Вододар" про, що повідомити КП "Вододар" із долученням копії рішення співвласників багатоквартирного будинку (уповноваженого органу управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку), прийнятим відповідно до Закону України "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку".

 

Також у разі вибору організації договірних правовідносин у вигляді Індивідуального договору просимо повідомити контактну особу уповноважену від імені співвласників багатоквартирного будинку погодити умови та укласти договір із КП "Вододар" "Про обслуговування, поточний ремонт внутрішньо будинкових систем багатоквартирного будинку, що забезпечують надання послуг з водопостачання та водовідведення". Чи повідомити КП "Вододар" про відмову чи не бажання в отриманні від КП "Вододар" послуг з обслуговування та поточного ремонту внутрішньо будинкових систем багатоквартирного будинку, що забезпечують надання послуг з водопостачання та водовідведення.