Про надання комунальної послуги

ДО УВАГИ МЕШКАНЦІВ БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ

Відповідно до ч. 1 ст. 14 Закону України «Про житлово комунальні послуги»:

за рішенням співвласників багатоквартирного будинку (уповноваженого органу управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку), прийнятим відповідно до закону, договір про надання комунальної послуги укладається з виконавцем відповідної комунальної послуги, визначеним статтею 6 цього Закону:
1) кожним співвласником багатоквартирного будинку самостійно (індивідуальний договір);
2) від імені та за рахунок усіх співвласників багатоквартирного будинку управителем або іншою уповноваженою співвласниками особою (колективний договір);
3) об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку або іншою юридичною особою, яка об’єднує всіх співвласників такого будинку та в їхніх інтересах укладає відповідний договір про надання комунальних послуг, як колективним споживачем (договір з колективним споживачем).

Слід наголосити, що саме співвласники багатоквартирного будинку (ОСББ) повинні самостійно обрати одну з моделей організації договірних відносин.

Примітка: Рішення співвласників багатоквартирного будинку з вищенаведеного питання повинно бути прийнятим та оформленим відповідно до Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку»