Прийняття приладу обліку на абонентський облік

Н А К А З

Про затвердження Порядку прийняття приладу обліку на абонентський облік


Зміст документа

 МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ НАКАЗ 12.10.2018 № 270

 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 листопада 2018 р. за № 1304/32756

 Про затвердження Порядку прийняття приладу обліку на абонентський облік

 ПОГОДЖЕНО: Голова Державної регуляторної служби України Голова Антимонопольного комітету України К. Ляпіна Ю. Терентьєв

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 12 жовтня 2018 року № 270

 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 листопада 2018 р. за № 1304/32756

 ПОРЯДОК прийняття приладу обліку на абонентський облік

 I. Загальні положення

 II. Прийняття на абонентський облік вузла комерційного обліку

 III. Прийняття на абонентський облік вузла розподільного обліку/ приладу - розподілювача теплової енергії

 Додаток 1 до Порядку прийняття приладу обліку на абонентський облік (пункт 7 розділу II)

 АКТ про прийняття вузла комерційного обліку на абонентський облік

 Додаток 2 до Порядку прийняття приладу обліку на абонентський облік (пункт 7 розділу III)

 АКТ про прийняття вузла розподільного обліку / приладу - розподілювача теплової енергії на абонентський облікhttps://zakonst.rada.gov.ua/images/gerb.gif

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.10.2018  № 270


 

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
16 листопада 2018 р. 
за № 1304/32756

Про затвердження Порядку прийняття приладу обліку на абонентський облік

Відповідно до частини четвертої статті 6 Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання», пункту 8 Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 року № 197, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок прийняття приладу обліку на абонентський облік, що додається.

2. Департаменту систем життєзабезпечення та житлової політики (Токаренко В.В.) разом з Юридичним департаментом (Чепелюк О.В.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Кругляка Е.Б.

Віце-прем’єр-міністр України - 
Міністр регіонального 
розвитку, будівництва 
та житлово-комунального 
господарства України

Г. Зубко

ПОГОДЖЕНО: 

Голова Державної регуляторної служби України 

Голова Антимонопольного комітету УкраїниК. Ляпіна 

Ю. Терентьєв

     


 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ 
Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва 
та житлово-комунального 
господарства України 
12 жовтня 2018 року № 270


 

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
16 листопада 2018 р. 
за № 1304/32756

ПОРЯДОК 

прийняття приладу обліку на абонентський облік

 

I. Загальні положення

 

1. Цей Порядок встановлює процедуру прийняття на абонентський облік вузлів комерційного обліку та вузлів розподільного обліку теплової енергії та водопостачання.

 

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» (далі - Закон).

 

3. Дія цього Порядку поширюється на відносини між операторами зовнішніх інженерних мереж, виконавцями комунальних послуг, визначеними власниками (співвласниками) будівлі іншими особами, що здійснюють розподіл між споживачами обсягів комунальної послуги, власниками (співвласниками) будівель та окремих приміщень у будівлі, що є самостійними об’єктами нерухомого майна, щодо прийняття на абонентський облік приладів обліку, що встановлюються після набрання чинності Законом, а також тих, що були встановлені до набрання чинності Законом, але не були взяті на абонентський облік.

 

4. Прийняття на абонентський облік вузлів обліку здійснюється:

 

вузла комерційного обліку - оператором зовнішніх інженерних мереж, а в разі, якщо оператор зовнішніх інженерних мереж не є виконавцем відповідної комунальної послуги,- оператором зовнішніх інженерних мереж та виконавцем відповідної комунальної послуги;

 

вузла розподільного обліку - виконавцем відповідної комунальної послуги або визначеною власником (співвласниками) іншою особою, що здійснює розподіл обсягів комунальних послуг між споживачами.

 

II. Прийняття на абонентський облік вузла комерційного обліку

 

1. Вузол комерційного обліку, встановлений у будівлі, що приєднана до зовнішніх інженерних мереж, приймається на абонентський облік оператором зовнішніх інженерних мереж, а в разі, якщо оператор зовнішніх інженерних мереж не є виконавцем відповідної комунальної послуги,- оператором зовнішніх інженерних мереж та виконавцем відповідної комунальної послуги протягом 14 календарних днів з дня встановлення або дня отримання оператором зовнішніх інженерних мереж або виконавцем відповідної комунальної послуги (у разі якщо виконавець не є оператором зовнішніх інженерних мереж) звернення від власника (співвласників) будівлі.

 

2. У разі встановлення вузла комерційного обліку власником (співвласниками) будівлі такий власник (співвласники) будівлі або його (їх) представник подає виконавцю відповідної комунальної послуги письмову заяву про прийняття вузла комерційного обліку на абонентський облік у довільній формі, у якій зазначаються:

 

найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, яка є власником (представником співвласників) будівлі;

 

поштова адреса заявника (власника або представника власника (співвласників) будівлі);

 

спосіб отримання повідомлення та адреса, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним та відповідний засіб зв’язку з ним (адреса електронної пошти тощо);

 

місцезнаходження будівлі, у якій встановлено вузол комерційного обліку;

 

перелік документів, що додаються до заяви:

 

копія документа, що підтверджує право власності на будівлю (крім багатоквартирних будинків);

 

копія проектної документації на встановлення вузла обліку;

 

копія декларації про відповідність засобу вимірювальної техніки;

 

копія супровідної документації до засобу вимірювальної техніки, що входить до складу вузла обліку;

 

копія акта приймання-передавання робіт із встановлення вузла комерційного обліку.

 

Заяву підписує власник або представник власника (співвласників) будівлі. Представник власника (співвласників) будівлі додає до заяви документ, що підтверджує його повноваження.

 

3. Якщо виконавець комунальної послуги, якому власники (співвласники) будівлі подали заяву про прийняття вузла обліку на абонентський облік, є оператором відповідних зовнішніх інженерних мереж, він протягом 5 календарних днів з дня отримання такої заяви призначає дату і час огляду й опломбування вузла обліку та повідомляє про них власникам (співвласникам) будівлі або їхньому представнику.

 

У разі якщо виконавець комунальної послуги, якому власники (співвласники) будівлі подали заяву про прийняття вузла обліку на абонентський облік, не є оператором відповідних зовнішніх інженерних мереж, він не пізніше дня, наступного за днем отримання такої заяви, повідомляє оператора зовнішніх інженерних мереж про надходження такої заяви та надсилає йому оригінали додатків, що були додані до заяви.

 

Оператор зовнішніх інженерних мереж протягом 5 календарних днів з дня отримання такої заяви призначає дату і час огляду й опломбування вузла обліку та повідомляє про них власникам (співвласникам) будівлі або їхньому представнику, а також виконавцеві відповідної комунальної послуги.

 

4. Повідомлення власникам (співвласникам) будівлі та виконавцю комунальної послуги про дату і час огляду й опломбування вузла обліку мають бути надіслані у спосіб, зазначений ними у заяві про прийняття вузла комерційного обліку на абонентський облік, не пізніше ніж за 5 календарних днів до дати такого огляду й опломбування.

 

5. Огляд і опломбування вузла комерційного обліку проводить представник оператора зовнішніх інженерних мереж у присутності власників (співвласників) будівлі або їхнього представника, а також представника виконавця відповідної комунальної послуги (у разі якщо оператор не є таким виконавцем для споживачів у відповідній будівлі).

 

Представник оператора зовнішніх інженерних мереж, який здійснює огляд і опломбування вузла комерційного обліку, повинен мати при собі документи, що підтверджують його особу та повноваження (службове посвідчення тощо).

 

Огляд та опломбування вузла комерційного обліку можуть проводитися за відсутності представника виконавця відповідної комунальної послуги (у разі якщо оператор зовнішніх інженерних мереж не є виконавцем відповідної комунальної послуги для споживачів у відповідній будівлі), якщо він був належним чином повідомлений про дату і час огляду й опломбування.

 

Огляд та опломбування вузла комерційного обліку можуть проводитися за відсутності власника (співвласників) будівлі або його (їх) представника, якщо вони були належним чином повідомлені про дату і час огляду й опломбування та якщо оператор і виконавець мають можливість безперешкодного доступу до вузла комерційного обліку.

 

У разі відсутності власника (співвласників) будівлі або його (їх) представника, що унеможливлює доступ оператора і виконавця до вузла комерційного обліку, оператор зовнішніх інженерних мереж складає про це акт у довільній формі та призначає нові дату і час огляду й опломбування вузла обліку та повідомляє про них власника (співвласників) будівлі або його (їх) представника, а також виконавця відповідної комунальної послуги (якщо оператор не є таким виконавцем для споживачів у відповідній будівлі).

 

6. Під час огляду вузла комерційного обліку перевіряються наявність проектної документації, а також:

 

відповідність даних засобу вимірювальної техніки зазначеним у супровідній документації;

 

копія декларації про відповідність засобу вимірювальної техніки (для засобів вимірювальної техніки, що встановлюються вперше);

 

відповідність параметрів витрати за приладом обліку витраті згідно із тепловим навантаженням;

 

наявність повірочного тавра на засобі вимірювальної техніки або запису з відбитком повірочного тавра у відповідному розділі експлуатаційних документів або свідоцтва про повірку засобу вимірювальної техніки, що входять до вузла розподільного обліку (для засобів вимірювальної техніки, що були у використанні);

 

строк дії повірки засобу вимірювальної техніки, що входить до складу вузла комерційного обліку.

 

7. Представник оператора зовнішніх інженерних мереж виконує опломбування вузла комерційного обліку (його засобу вимірювальної техніки, запірної арматури) та складає акт про прийняття вузла комерційного обліку на абонентський облік відповідно до додатка 1 до цього Порядку.

 

Опломбування вузла комерційного обліку (його засобів вимірювальної техніки, запірної арматури) здійснюється пломбами оператора зовнішніх інженерних мереж.

 

Дата опломбування та початкові показання приладів обліку вузла комерційного обліку зазначаються в акті про прийняття вузла комерційного обліку на абонентський облік.

 

Акт про прийняття вузла комерційного обліку на абонентський облік складається у двох примірниках (а в разі, якщо оператор зовнішніх інженерних мереж не є виконавцем відповідної комунальної послуги для споживачів у відповідній будівлі,- у трьох) та підписується представником оператора зовнішніх інженерних мереж та присутніми представниками виконавця відповідної комунальної послуги, власником (співвласниками) будівлі або його (їх) представником. Представник виконавця відповідної комунальної послуги, власники (співвласники) будівлі або їх представники мають право додати до акта свої письмові зауваження, про що робиться відмітка в акті.

 

Один примірник акта з додатками до нього (за їх наявності) залишається в оператора зовнішніх інженерних мереж, інші примірники надаються присутнім представникам виконавця відповідної комунальної послуги, власнику (співвласникам) будівлі або його (їх) представнику, а за відсутності представника під час огляду й опломбування вузла комерційного обліку - надсилаються їм засобами поштового зв’язку.

 

8. У разі порушень вимог частини першої статті 3 Закону під час встановлення вузла комерційного обліку представник оператора зовнішніх інженерних мереж складає акт, у якому зазначає виявлені порушення.

 

Акт складається представником оператора зовнішніх інженерних мереж у двох примірниках (а в разі, якщо оператор зовнішніх інженерних мереж не є виконавцем відповідної комунальної послуги для споживачів у відповідній будівлі,- у трьох) і підписується ним та присутніми представниками виконавця відповідної комунальної послуги, власником (співвласниками) будівлі або його (їх) представником. Представник виконавця відповідної комунальної послуги, власник (співвласники) будівлі або його (їх) представники можуть додати до акта свої письмові зауваження, про що робиться відмітка в акті.

 

Один примірник акта з додатками до нього (за їх наявності) залишається в оператора зовнішніх інженерних мереж, інші примірники надаються присутнім представникам виконавця відповідної комунальної послуги, власнику (співвласникам) будівлі або його (їх) представнику, а в разі відсутності представника під час огляду й опломбування вузла комерційного обліку - надсилаються їм засобами поштового зв’язку.

 

9. У разі виходу з ладу вузла комерційного обліку він підлягає заміні на справний оператором зовнішніх інженерних мереж та прийняттю на абонентський облік протягом 5 робочих днів з дня виявлення факту виходу з ладу.

 

Оператор зовнішніх інженерних мереж у день виявлення факту виходу з ладу вузла комерційного обліку призначає дату і час заміни його на справний та дату і час огляду й опломбування нового вузла комерційного обліку на абонентський облік, про що негайно повідомляє власникам (співвласникам) будівлі або їх представнику, а також представнику виконавця відповідної комунальної послуги (у разі, якщо оператор не є таким виконавцем для споживачів у відповідній будівлі).

 

10. З дати складання акта про прийняття вузла комерційного обліку на абонентський облік такий вузол є прийнятим оператором зовнішніх інженерних мереж і виконавцем відповідної комунальної послуги на абонентський облік, а показання його засобів вимірювальної техніки є обов’язковими для визначення обсягів спожитої комунальної послуги та розрахунків за неї.

 

11. У разі зміни оператора зовнішніх інженерних мереж, виконавця відповідної комунальної послуги попередній оператор, виконавець передає новому оператору зовнішніх інженерних мереж, виконавцю акти про прийняття вузлів комерційного обліку на абонентський облік.

 

12. Не вимагається повторне прийняття на абонентський облік вузла комерційного обліку, який раніше був прийнятий на абонентський облік, в реконструйованій, капітально відремонтованій будівлі, якщо реконструкція, капітальний ремонт будівлі були здійснені без заміни такого вузла обліку.

 

III. Прийняття на абонентський облік вузла розподільного обліку/ приладу - розподілювача теплової енергії

 

1. Вузол розподільного обліку / прилад - розподілювач теплової енергії, встановлений у приміщенні будівлі, приймається на абонентський облік виконавцем відповідної комунальної послуги або визначеною власником (співвласниками) іншою особою, яка здійснює розподіл обсягів комунальних послуг між споживачами протягом 14 календарних днів з дня надходження відповідного звернення від власника (співвласників) будівлі (для приміщення у будівлі, яке не є самостійним об’єктом нерухомого майна) або власника відповідного приміщення (якщо окреме приміщення у будівлі є самостійним об’єктом нерухомого майна).

 

2. Власник приміщення у будівлі, яке є самостійним об’єктом нерухомого майна, власник будівлі, в якій окреме приміщення не є самостійним об’єктом нерухомого майна, подає виконавцю відповідної комунальної послуги або визначеній власником (співвласниками) будівлі іншій особі, яка здійснює розподіл між споживачами обсягів комунальних послуг, письмову заяву в довільній формі про прийняття вузла розподільного обліку (приладу - розподілювача теплової енергії) на абонентський облік, у якій зазначає:

 

найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, яка є власником приміщення або будівлі;

 

поштову адресу заявника (власника або представника власника (співвласників) будівлі);

 

спосіб отримання повідомлення та адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним та відповідний засіб зв’язку з ним (адреса електронної пошти тощо);

 

місцезнаходження приміщення, в якому встановлено вузол розподільного обліку / приладу - розподілювача теплової енергії;

 

перелік документів, що додаються до заяви:

 

копія документа, що підтверджує право власності на приміщення;

 

копія декларації про відповідність засобу вимірювальної техніки;

 

копія супровідної документації до засобу (засобів) вимірювальної техніки, що входять до складу вузла обліку / копія супровідної документації до приладу - розподілювача теплової енергії;

 

копія акта приймання-передавання робіт із встановлення вузла обліку / приладу - розподілювача теплової енергії (за наявності).

 

Заяву підписує власник будівлі, приміщення або його представник. Представник додає до заяви документ, що підтверджує його повноваження.

 

3. Виконавець відповідної комунальної послуги або визначена власником (співвласниками) інша особа, яка здійснює розподіл обсягів комунальних послуг між споживачами, протягом 5 календарних днів з дня отримання повідомлення призначає дату і час огляду й опломбування вузла обліку та повідомляє про них власнику приміщення, будівлі або його представнику.

 

4. Повідомлення власнику (співвласникам) будівлі, приміщення або його (їх) представнику про дату і час огляду й опломбування вузла обліку надсилається виконавцем відповідної комунальної послуги або визначеною власником (співвласниками) іншою особою, яка здійснює розподіл обсягів комунальних послуг між споживачами у спосіб, зазначений у заяві про прийняття вузла розподільного обліку (приладу - розподілювача теплової енергії) на абонентський облік, не пізніше ніж за 5 календарних днів до дати такого огляду й опломбування.

 

5. Огляд і опломбування вузла розподільного обліку (приладу - розподілювача теплової енергії) проводяться представником виконавця відповідної комунальної послуги, іншої особи, яка здійснює розподіл обсягів комунальної послуги між споживачами, у присутності власника (співвласників) окремого приміщення/будівлі (для приміщень, які не є самостійними об’єктами нерухомого майна) або його представника.

 

Представник виконавця відповідної комунальної послуги, визначеної власником (співвласниками) іншої особи, яка здійснює розподіл обсягів комунальних послуг між споживачами, який здійснює огляд і опломбування вузла розподільного обліку / приладу - розподілювача теплової енергії, повинен мати при собі документи, що підтверджують його особу та повноваження (службове посвідчення тощо).

 

Огляд та опломбування вузла розподільного обліку можуть проводитися за відсутності власника (співвласників) приміщення/будівлі або його (їх) представника, якщо він був належним чином повідомлений про дату і час огляду й опломбування та якщо без нього представник виконавця відповідної комунальної послуги або визначеної власником (співвласниками) будівлі іншої особи, яка здійснює розподіл обсягів комунальної послуги між споживачами, має можливість безперешкодного доступу до вузла розподільного обліку.

 

У разі відсутності власника (співвласників) приміщення/будівлі або його представника, що унеможливлює доступ представника виконавця відповідної комунальної послуги або визначеної власником (співвласниками) будівлі іншої особи, яка здійснює розподіл обсягів комунальної послуги між споживачами, до вузла розподільного обліку / приладу - розподілювача теплової енергії, представник виконавця відповідної комунальної послуги або визначеної власником (співвласниками) будівлі іншої особи, яка здійснює розподіл обсягів комунальної послуги між споживачами, складає про це акт у довільній формі та призначає нові дату і час огляду й опломбування вузла обліку та повідомляє про них власнику (співвласникам) приміщення/будівлі або його (їх) представнику.

 

6. Під час огляду вузла розподільного обліку / приладу - розподілювача теплової енергії перевіряються:

 

відповідність даних елементів вузла обліку (приладу - розподілювача теплової енергії) зазначеним у супровідній документації;

 

копія декларації про відповідність засобу вимірювальної техніки (для засобів вимірювальної техніки, що встановлюються вперше);

 

наявність повірочного тавра на засобі вимірювальної техніки або запису з відбитком повірочного тавра у відповідному розділі експлуатаційних документів або свідоцтва про повірку засобу вимірювальної техніки, що входять до вузла розподільного обліку (для засобів вимірювальної техніки, що були у використанні);

 

строк дії повірки приладу обліку.

 

Для приладу - розподілювача теплової енергії перевіряється його відповідність моделі приладу - розподілювача теплової енергії, погодженій з виконавцем комунальної послуги або визначеною власником (співвласниками) іншою особою, яка здійснює розподіл обсягів комунальних послуг між споживачами.

 

7. У разі відсутності порушень вимог частини першої статті 4 Закону представник виконавця відповідної комунальної послуги, визначеної власником (співвласниками) іншої особи, яка здійснює розподіл обсягів комунальних послуг між споживачами, виконує опломбування вузла розподільного обліку (його засобу вимірювальної техніки, запірної арматури), приладу - розподілювача теплової енергії та запірної арматури на опалювальному приладі, на якому прилад-розподілювач встановлено, та складає акт про прийняття вузла розподільного обліку / приладу - розподілювача теплової енергії на абонентський облік відповідно до додатка 2 до цього Порядку.

 

Опломбування вузла розподільного обліку (його засобу вимірювальної техніки, запірної арматури) / приладу - розподілювача теплової енергії та запірної арматури опалювального приладу, на якому встановлено прилад - розподілювач теплової енергії, здійснюється пломбами виконавця відповідної комунальної послуги, визначеної власником (співвласниками) іншої особи, яка здійснює розподіл обсягів комунальних послуг між споживачами.

 

Дата опломбування та початкові показання приладів обліку вузла розподільного обліку (приладу - розподілювача теплової енергії) зазначаються в акті про прийняття вузла розподільного обліку / приладу - розподілювача теплової енергії на абонентський облік.

 

Акт про прийняття вузла розподільного обліку / приладу - розподілювача теплової енергії на абонентський облік складається у двох примірниках та підписується представником виконавця відповідної комунальної послуги або визначеної власником (співвласниками) будівлі іншої особи, яка здійснює розподіл обсягів комунальної послуги між споживачами, та присутнім власником (співвласниками) будівлі, приміщення чи його (їх) представником. Власник (співвласники) будівлі, приміщення або його (їх) представник мають право додати до акта свої письмові зауваження, про що робиться відмітка в акті.

 

У разі оснащення приладами - розподілювачами теплової енергії опалювальних приладів окремого приміщення у будівлі, що є об’єктом нерухомого майна або окремого приміщення, яке не є самостійним об’єктом нерухомого майна, але перебуває у користуванні різних споживачів, складається один акт про прийняття на абонентський облік незалежно від кількості встановлених приладів - розподілювачів теплової енергії.

 

Один примірник акта з додатками до нього (за їх наявності) залишається у виконавця відповідної комунальної послуги або визначеної власником (співвласниками) будівлі іншої особи, яка здійснює розподіл обсягів комунальної послуги між споживачами, а другий примірник надається присутньому власнику (співвласникам) будівлі, приміщення чи його (їх) представнику, в разі відсутності представника під час огляду й опломбування - надсилається йому засобами поштового зв’язку.

 

8. У разі порушень вимог частини першої статті 4 Закону під час встановлення вузла розподільного обліку (приладу - розподілювача теплової енергії) представник виконавця відповідної комунальної послуги або визначеної власником (співвласниками) будівлі іншої особи, яка здійснює розподіл обсягів комунальної послуги між споживачами, складає акт, у якому зазначає виявлені порушення.

 

Такий акт складається у двох примірниках та підписується представником виконавця відповідної комунальної послуги або визначеної власником (співвласниками) будівлі іншої особи, яка здійснює розподіл обсягів комунальної послуги між споживачами, та власником (співвласниками) будівлі/ приміщення чи його (їх) представником. Власник (співвласники) будівлі/приміщення або його (їх) представник мають право додати до акта свої письмові зауваження, про що робиться відмітка в акті.

 

Один примірник акта з додатками до нього (в разі їх наявності) залишається у виконавця відповідної комунальної послуги або визначеної власником (співвласниками) будівлі іншої особи, яка здійснює розподіл обсягів комунальної послуги між споживачами, а другий примірник надається присутньому власнику (співвласнику) приміщення/будівлі чи його (їх) представнику, в разі відсутності представника під час огляду й опломбування вузла розподільного обліку / приладу - розподілювача теплової енергії - надсилається йому засобами поштового зв’язку.

 

9. У разі виходу з ладу вузла розподільного обліку (приладу - розподілювача теплової енергії) він підлягає заміні на справний та прийняттю на абонентський облік протягом 5 робочих днів з дня виявлення факту виходу з ладу.

 

10. З дати складання акта про прийняття вузла розподільного обліку (приладу - розподілювача теплової енергії) на абонентський облік такий вузол (прилад - розподілювач теплової енергії) є прийнятим виконавцем відповідної комунальної послуги (визначеною власником (співвласниками) будівлі іншою особою, яка здійснює розподіл обсягів комунальної послуги між споживачами) на абонентський облік, а показання його засобів вимірювальної техніки є обов’язковими для визначення обсягів спожитої комунальної послуги та розрахунків за неї.

 

11. У разі зміни виконавця відповідної комунальної послуги (визначеної власником (співвласниками) будівлі іншої особи, яка здійснює розподіл обсягів комунальної послуги між споживачами) попередній виконавець (визначена власником (співвласниками) будівлі інша особа, яка здійснює розподіл обсягів комунальної послуги між споживачами) передає новому виконавцю (визначеній власником (співвласниками) будівлі іншій особі, яка здійснює розподіл обсягів комунальної послуги між споживачами) акти про прийняття вузлів розподільного обліку (приладів - розподілювачів теплової енергії) на абонентський облік.

 

12. Не вимагається повторне прийняття на абонентський облік вузла розподільного обліку (приладу - розподілювача теплової енергії), який раніше був прийнятий на абонентський облік, в приміщенні реконструйованої, капітально відремонтованої будівлі, якщо реконструкція, капітальний ремонт будівлі були здійснені без заміни такого вузла обліку (приладу - розподілювача теплової енергії).

 

Заступник 

директора Департаменту 

систем життєзабезпечення 

та житлової політики                                                                                                                                               В. Токаренко

              

Додаток 1 

до Порядку прийняття приладу 

обліку на абонентський облік 

(пункт 7 розділу II)

   
 

 

     

АКТ 
про прийняття вузла комерційного обліку на абонентський облік

Додаток 2 
до Порядку прийняття приладу 
обліку на абонентський облік 
(пункт 7 розділу III)

АКТ 
про прийняття вузла розподільного обліку / приладу - розподілювача теплової енергії на абонентський облік